ABVV - SADEF


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Arbeidsongeval

Social info

De gevolgen van een arbeidsongeval zijn vaak niet onmiddellijk te overzien. Neem daarom je voorzorgen. Volg steeds deze regels op.

Laat je onderneming iedere verwonding noteren in het register voor eerste hulp. Van zijn kant moet jouw werkgever ieder ongeval binnen acht kalenderdagen aangeven bij zijn verzekering.

Vraag een afschrift van de aangifte, zeker als het ongeval leidt tot arbeidsongeschiktheid. In de aangifte moet staan:
waar, wanneer, hoe ... het ongeval gebeurde; de naam en het adres van de getuigen.

Bezorg binnen 48 uur een medisch attest aan je werkgever en binnen acht kalenderdagen aan de verzekeringsmaatschappij. Voor een eventuele tussenkomst van het ziekenfonds moet je hetzelfde doen als in geval van ziekte (zie de rubriek 'ziekte'). Indien de verzekering problemen opwerpt, ben je in ieder geval gedekt door de ziekteverzekering.

Vraag jouw afgevaardigde om naar de plaats van het ongeval te komen kijken. Misschien kan hij de omstandigheden verbeteren om ongevallen in de onderneming te voorkomen.

Als je moeilijkheden ondervindt, neem dan contact op met het ABVV. Onze vakbond zal jou met raad en daad bijstaan en indien nodig jouw belangen verdedigen voor de rechtbank.
Ongevallen op weg van en naar het werk worden beschouwd als arbeidsongevallen. De aangifte moet gebeuren bij de verzekeringsmaatschappij van jouw werkgever. Raadpleeg een geneesheer en hou zorgvuldig alle medische attesten bij.

Welkom | Militantenkern | Social info | Fotoalbum | Links | Contact | Militantenhoek | Opzegtermijnen | Sitemap

Share |

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu