ABVV - SADEF


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Loopbaanonderbreking

Social info

Ouderschapsverlof
Elke ouder heeft recht op ouderschapsverlof bovenop de 15 weken moederschapsverlof en het vaderschapsverlof (zie klein verlet). Voorwaarde is dat het kind jonger is dan 6 jaar op het moment van de aanvraag. Bij adoptie moet de aanvraag zijn ingediend binnen 4 jaar na de inschrijving in het bevolkingsregister.
Om recht te hebben, moet de arbeider/ster verbonden zijn met de werkgever door een arbeidsovereenkomst gedurende minstens 12 maanden in de periode van 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaat. Dit recht komt bovenop het recht op tijdskrediet dat elke werknemer kan opnemen (zie verder).
De onderbreking kan:
Voltijds voor elke ouder gedurende 3 maanden per kind;
Halftijds voor elke ouder gedurende 6 maanden per kind;
1/5 gedurende 15 maanden (enkel voor wie voltijds werkt); deze periode mag naar keuze van de werknemer worden opgedeeld in periodes van 5 maanden of een veelvoud ervan.
De drie formules (voltijds, halftijds en 1/5) kunnen onderling gecombineerd worden.Bij elk van deze formules hoort een vergoeding. Raadpleeg jouw afgevaardigde of vakbondssecretaris voor het juiste bedrag.
De werknemer behoudt volledig zijn sociale rechten. Pensioenen, ziekte- of werkloosheidsvergoedingen worden verder berekend op basis van het voltijdse loon.

Verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
Dit is een recht voor elke arbeider/ster die een attest van de behandelende geneesheer kan voorleggen waaruit blijkt dat een gezinslid (elke persoon die met de arbeider/ster samenwoont) of een familielid tot in de 2e graad (ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen) zwaar ziek is en zorg behoeft. Dit recht komt bovenop het recht op tijdskrediet dat elke werknemer kan opnemen (zie verder).
De onderbreking kan:
voltijds gedurende maximum 12 maanden per patiŽnt;
halftijds of 1/5 gedurende maximaal 24 maanden per patiŽnt (voor 1/5 moet je vooraf voltijds werken).
Ben je een alleenstaande ouder met een zwaar ziek kind, dan wordt de onderbreking uitgebreid. Wie voltijds werkt, kan tot 24 maanden krijgen, wie halftijds of 1/5 werkt tot 48 maanden.
Alle onderbrekingen kunnen worden opgenomen voor periodes van minstens 1 maand en hoogstens 3 maanden en kunnen daarna onmiddellijk of later verlengd worden.Bij elk van deze formules hoort een vergoeding. Raadpleeg je afgevaardigde of vakbondssecretaris voor het juiste bedrag.

Palliatieve zorg
Dit is een recht voor elke werknemer die een attest van de behandelende geneesheer kan voorleggen waaruit blijkt dat iemand (die geen familielid hoeft te zijn) ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale levensfase bevindt. Dit recht komt bovenop het recht op tijdskrediet dat elke werknemer kan opnemen (zie verder).
De onderbreking kan voltijds, halftijds of 1/5 gedurende maximaal 2 maanden (voor halftijds moet je vooraf minstens 3/4 werken, voor 1/5 moet je vooraf voltijds werken).
Bij elk van deze formules hoort een vergoeding. Raadpleeg je afgevaardigde of vakbondssecretaris voor het juiste bedrag.

Welkom | Militantenkern | Social info | Fotoalbum | Links | Contact | Militantenhoek | Opzegtermijnen | Sitemap

Share |

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu