ABVV - SADEF


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Moederschap

Social info

Moederschapsverlof
Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken en wordt opgesplitst in 2 periodes:
6 weken prenatale rust (voorbevallingsrust)Van de prenatale rust moet minstens 1 week worden opgenomen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige 5 weken mogen omgezet worden in postnatale rust. Zowel dagen waarop wordt gewerkt of gestempeld als wettelijke feestdagen zijn wel overdraagbaar, ziektedagen niet.
9 weken postnatale rust (nabevallingsrust)De postnatale rust begint vanaf de bevallingsdatum en moet 9 weken tellen. Ze kan verlengd worden met het overdraagbare deel van de prenatale rust.
De werkneemster bepaalt zelf wanneer de moederschapsrust begint, maar voor de vermoedelijke bevallingsdatum kunnen hoogstens 6 weken worden opgenomen.

Borstvoedingsverlof
Momenteel bestaat er geen algemene wettelijke regeling. De toekenning hangt af van goedkeuring door de werkgever. Dit verlof wordt gepland in onderling overleg tussen de arbeidster en de werkgever. Let wel: voor deze periode ontvangt de arbeidster geen loon en geen uitkering van het ziekenfonds.

Borstvoedingspauzes
Elke arbeidster heeft recht op borstvoedingspauzes (NAR-CAO nr. 80).De betrokken arbeidster heeft het recht om de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst te schorsen om haar kind met moedermelk te voeden en/of om melk af te kolven.
De duur van de pauzes hangt af van de effectieve arbeidsduur. Er is recht op een pauze van een halfuur, als er 4 of meer werkuren worden gepresteerd per dag. Presteert de arbeidster minstens 7,5 uren per dag, dan heeft ze recht op 2 pauzes van elk een halfuur die ze in 1 of 2 keer kan opnemen gedurende de dag. Voor die pauzes heeft de arbeidster recht op een vergoeding die gelijk is aan 82% van het brutoloon dat verschuldigd zou geweest zijn voor de uren of halfuren borstvoedingspauze (zonder beperking). Deze vergoeding valt ten laste van het ziekenfonds.


Welkom | Militantenkern | Social info | Fotoalbum | Links | Contact | Militantenhoek | Opzegtermijnen | Sitemap

Share |

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu