ABVV - SADEF


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Werkloosheid

Social info

De werkloosheidsdienst van het ABVV volgt jouw dossier op bij de RVA en betaalt jouw werkloosheidsuitkering uit.
Breng om je in te schrijven alle nuttige documenten mee (identiteitskaart, C4 ingevuld door je laatste werkgever, ...). De werkloosheidsdienst gaat na of jij recht hebt op een werkloosheidsvergoeding. Ze overhandigt jou ook een stempelkaart.
Binnen 8 kalenderdagen na het indienen van jouw uitkeringsaanvraag, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw regio (VDAB voor Vlaanderen, Actiris voor Brussel en FOREM voor WalloniŽ).
Vooraleer je een dag gaat werken, moet je het overeenstemmende vakje op je stempelkaart inkleurenmet onuitwisbare inkt. Als je ziek bent of vakantie neemt moet je dit op jouw stempelkaart aanduiden, respectievelijk met de letter Z en de letter V. Op dagen van werkloosheid (ook zaterdag, zon- en feestdagen) vul je niets in. Vergissingen corrigeer je niet zelf, maar je neemt contact op met jouw uitbetalingsinstelling.Op het einde van de maand moet je de ingevulde en ondertekende stempelkaart indienen bij je uitbetalingsinstelling.
Bij gedeeltelijke werkloosheid (economisch, technisch of door weersomstandigheden) richt je je eveneens tot de werkloosheidsdienst van het ABVV. Raadpleeg ook de syndicale delegatie van jouw onderneming. Zij zullen je helpen met de procedure.
Bij een eventueel geschil verdedigt de dienst arbeidsrecht van het ABVV jou gratis.
Een aantal fondsen voor bestaanszekerheid in de metaalindustrie voorzien in een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. Je krijgt die dan in geval van volledige of gedeeltelijke werkloosheid. De uitkering geldt al dan niet voor een welbepaalde periode. Contacteer hieromtrent jouw ABVV-Metaal-secretariaat.

Verscheidene ABVV-gewesten hebben een werklozenwerking. Daar krijg je informatie en word je geholpen met je zoektocht naar een baan.


Tijdelijke werkloosheid in Sadef:
Is het langer dan 1 jaar geleden dat u tijdelijk werkloos was? Dan moet je eerst zelf binnen springen bij een werklozenwerking van het ABVV voor een nieuw dossier aan te maken.
Daarna kun je
alle documenten telkens bezorgen via uw ABVV-militanten. Wij zorgen voor de verdere afhandeling.
Ook het document die je ontvangt van de werkgever voor de vergoeding van het fonds voor bestaanszekerheid mag je bezorgen via een ABVV-militant.

Welkom | Militantenkern | Social info | Fotoalbum | Links | Contact | Militantenhoek | Opzegtermijnen | Sitemap

Share |

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu