ABVV - SADEF


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Ziekte

Social info

Gewaarborgd loon
Je hebt er recht op ...... als arbeider na 1 maand dienst.
Bij een ziekte van minder dan 14 dagen (volgens het medisch attest) wordt je normale loon uitbetaald.
Bij ons wordt er geen carensdag meer afgehouden, en wordt je dus betaald vanaf de eerste dag ziekte!
Bij een ziekte van meer dan 14 dagen (volgens het medisch attest) wordt je normale loon uitbetaald gedurende 4 weken. Een deel ervan komt van jouw werkgever en een ander deel van het ziekenfonds.
... als bediende na 3 maanden dienst (bij minder dan 3 maanden dienst of tijdens de proefperiode geldt dezelfde regeling als voor arbeiders).Je loon wordt gedurende 1 maand doorbetaald door jouw werkgever.

Dokter
Vraag je behandelende dokter:
Om een medisch attest. Stuur het binnen 2 werkdagen naar je werkgever;
Een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid in te vullen voor de tegemoetkoming van het ziekenfonds. (Het formulier 'verklaring van arbeidsongeschiktheid' vind je bij je ziekenfonds.) Als je dit niet hebt, vraag dan een medisch attest.

OPGELET! Zonder getuigschrift of attest heb je geen recht op ziekte-uitkeringen, wanneer je langer ziek bent dan 2 weken (als arbeider) of 4 weken (als bediende).

Ziekenfonds
Na 1 maand ziekte ontvang je van je ziekenfonds een ziekte-uitkering die gelijk is aan 60% (alleenstaande) of 55% (samenwonend) van je loon. Op de ziekte-uitkering is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Ze wordt wel belast zoals loon, maar er is een belastingsvermindering voorzien. Als je bijvoorbeeld in hetzelfde jaar loon uit arbeid en ziekte-uitkeringen ontvangt, zal je het jaar nadien bij de afrekening belastingen moeten betalen.

Voorwaarden
Ingeschreven zijn bij het ziekenfonds sinds 6 maanden (wachttijd) en gedurende die periode ten minste 120 dagen gewerkt hebben. Indien nodig, kan voor deeltijdse arbeiders de wachttijd verlengd worden tot maximaal 18 maanden om de 120 dagen te bewijzen;
Gedekt zijn door een medisch attest (zie: behandelende dokter);
De verklaring van arbeidsongeschiktheid hebben ingediend;
Zorgvuldig het inlichtingenblad invullen dat je van je ziekenfonds ontvangt. Een gedeelte is bestemd voor de werkgever.

Controle
De werkgever en/of jouw ziekenfonds hebben het recht om jouw ziekte te laten controleren. Je moet deze controle(s) aanvaarden, als een arts ze uitvoert. De controlearts moet zo spoedig mogelijk zijn bevindingen schriftelijk aan jou overmaken, eventueel na raadpleging van je behandelende geneesheer. Ben je het niet eens met deze bevindingen, dan moet de controlearts dit noteren op het verslag.

PAS OP! Als de controlearts verklaart dat je het werk moet hervatten, kan jouw behandelende geneesheer dit betwisten. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk jouw afgevaardigde, vakbondssecretaris of de dienst arbeidsrecht van het ABVV. Zij weten welke procedure je moet volgen.


Welkom | Militantenkern | Social info | Fotoalbum | Links | Contact | Militantenhoek | Opzegtermijnen | Sitemap

Share |

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu